Rozcestník

Velikost textu:

Kostel sv. Jakuba Většího


Kostel sv. Jakuba Většího pochází z doby přelomu 13. a 14. století. Během let byl několikrát přestavován a upravován. Poslední přestavba proběhla v roce 1857, kdy byla ke kostelu přistavěna věž, která nahradila dřevěnou zvonici stojící za branou hřbitova.

V kostele se nachází gotický presbytář, oltář s postraními barokními sochami Barbory a Kateřiny. Sakristie a chrámová loď jsou mladšího data.

V presbytáři vedle sakristie se nachází náhrobní kámen Jana Radešínského z Radešína a na Radešíně a Mitrově, který zemřel v roce 1603. Nápis na kameni zní: „Léta 1603 IX. dne prosincze na Radessinie umrzel urozený wladika pan Jan Radessinský z Radessowicz na Radessinie a Mitrowie a w tomto kostele pohrzben jest.“ Stejný nápis je i v latině. Na kameni je vytesán i Radešínského původní a polepšený erb.

Ve stěně naproti sakristii je od 70. let uložen náhrobek Petra Čížovského z Čížova, který byl v roce 1608 v Bukově zavražděn. Náhrobek původně zakrýval kostelní kryptu a je na něm erb Čížovského s latinským nápisem potvrzující tuto událost.

Nalevo od sakristie je zazděn poslední náhrobek s textem připomínajícím smrt paní Mariany, manželky Pavla Berana, která zemřela v roce 1715.

V kostelní věži jsou tři zvony. Největší má průměr 973 mm, váží 1000 kg a pochází z roku 1530. Je zdoben reliéfem Golgoty, znakem zubří hlavy a nápisem: „Tento zwon gest dielan w mezerziczi u mistra Matige leta panie pietisteho trziczateho.“ Srdce zvonu a dobová závěsná koruna nejsou původní, pochází z roku 1729.

Druhý zvon má průměr 588 mm, váží 100 kg a byl vyroben počátkem 16. století. Zdobí ho nápis: „AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM“ (v překladu: Zdrávas Maria milosti plná Pán s Tebou). Za 1. světové války puknul a musel být opraven.

Nejmenší zvon o průměru 470 mm a vážící 63 kg pochází také z období počátku 16. století. Stojí na něm: „IHS+VON+NAZAREN+DEE+IUDEN+KINIG+IHS“ Ani tento zvon se nevyhnul poškození. Za 2. světové války musel být dán na válečné účely a vrátil se puklý a bez jednoho ucha.

Kostel náleží k faře v Rožné. Pravidelně se v něm konají bohoslužby.

Obecní úřad Bukov

Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
 

mobil: 723 437 763 (starosta)
telefon: 566 567 711
obec.bukov@tiscali.cz

Úřední hodiny


čtvrtek 18.00 - 19.00

Mapový portál

Mapový portál

Charita

Charita

Ověřená firma

OBEC BUKOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
znak malý
Bukov
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 07.03.2024 v 10:01       Oficiální stránky © 2013       webdesign: Origine