E.ON - přerušení dodávky el. energie

Z důvodu prací na distribuční soustavě bude v celé obci Bukov

ve čtvrtek 15.2.2018 od 7:30 do 12:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie

Vypnuta bude trafostanice Bukov OBEC i Bukov DRUŽSTVO.

Výběr poplatků za KTV

Obecní úřad vybírá poplatky za kabelovou televizi na rok 2018 ve výši 240,- Kč na přípojku.

Zároveň budou vydávány známky na popelnice. Žádáme občany, aby nahlásili případné nádoby o objemu 240 l - obdrží jinou známku, než na klasickou popelnici o objemu 110 l.  Po datu 28.2.2018 nebudou nádoby bez platné známky vyváženy. 

JEDNOTA oznamuje

Vedoucí prodejny oznamuje, že

od čtvrtka 25. ledna do pondělí 29. ledna (včetně) bude ZAVŘENO.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v obci Bukov

Mirek Topolánek      2 hlasy
Michal Horáček       2 hlasy
Pavel Fischer         18 hlasů
Jiří Hynek                1 hlas
Petr Hannig             0 hlasů
Vratislav Kulhánek  0 hlasů
Miloš Zeman          62 hlasů
Marek Hilšer          15 hlasů
Jiří Drahoš             21 hlasů
CELKEM        121 hlasů ze 160 voličů
 

Zájezd do divadla

Svaz žen a OÚ Bukov pořádají zájezd na muzikál

KLEOPATRA

Představení se uskuteční v sobotu 17. února od 18:00 hod. v Brně - Bobycentrum.

Vstupné dle místa - 400, 300, 225 Kč.
 
Přihlášení a další informace paní M. Javůrková do 31.ledna
 
Odjezd autobusu bude upřesněn.

Pohyb obyvatelstva v obci Bukov v roce 2017

Stav k 1.1.2017 - 193 osob

Přihlášeno osob   3

Odhlášeno osob   1

Narozeno dětí       3

Úmrtí                      4

Stav k 31.12.2017 - 194 osob

Doba konání voleb

Starosta obce Bukov podle §34 odst.1 a §34 odst.3 zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky
oznamuje:
- druhé kolo hlasování se uskuteční dne 26. 1. 2018 od 14 - 22 hod. a dne 27. 1. 2018 od 8 - 14 hod.
- místem konání voleb v obci je jídelna kulturního domu v Bukově
- hlasovací lístky pro II. kolo obdrží volič ve volební místnosti
- oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR

Práce za KD - odpady

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím za kulturním domem žádáme všechny občany, aby tam do odvolání neodkládali žádný nebezpečný, železný nebo rozměrný odpad.

Je možné využívat pouze kontejnery na komunální odpad, bioodpad a plasty.
Děkujeme za pochopení.