Zasedání zastupitelstva obce 26.4.2018

Starosta obce svolává na čtvrtek 26.4.2018 zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:
- schválení účetní závěrky za rok 2017
- schválení závěrečného účtu za rok 2017
- projednání darování, prodeje a odkoupení pozemků
- veřejnoprávní smlouva - příspěvek na opravu kostela v Bukově
- oprava místních komunikací
Zasedání se uskuteční v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Vysílání ČT Art a D

Vzhledem k postupnému přechodu programů České televize na vysílání v systému DVB-T2 bylo provizorně upravena možnost naladění programů ČT Art a "D" na kanálech 26 a 28. Je potřeba je naladit ručně a je to možné pouze na přístrojích podporujících příjem DVB-T2 (nejnovější televize a settoboxy) a s největší pravděpodobností bude prozatím zhoršený signál na původních rozvodech KTV v Ulici. Vzhledem k tomu, že na tento systém budou postupně přecházet všechny programy, doporučujeme v případě pořizování nových přístrojů dbát na to, aby příjem DVB-T2 podporovaly.

Svoz popelnic

Technické služby oznamují, že

místo velikonočního pondělí 2. dubna proběhne svoz popelnic v úterý 3. dubna

Od dubna bude svoz popelnic probíhat 1x za 14 dní a to v pondělí v sudé týdny.

Provozní doba lékárny Dolní Rožínka

Pondělí:  7:45 – 15:45

Úterý:   13:00 – 15:45

Středa:   7:30 – 14:30

Čtvrtek:  7:30 – 11:00

Pátek:     7:30 – 12:00

Provozovatel, odborný zástupce:
PharmDr. Jarmila Fendrychová
Stříbrná 786
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 67521096

Práce za KD - odpady

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím za kulturním domem žádáme všechny občany, aby tam do odvolání neodkládali žádný nebezpečný, železný nebo rozměrný odpad.

Je možné využívat pouze kontejnery na komunální odpad, bioodpad a plasty.
Děkujeme za pochopení.

DOBRODRUŽSTVÍ S KNÍŽKOU

Srdečně zveme na

DOBRODRUŽSTVÍ S KNÍŽKOU

které se koná v KD Bukov od soboty 28.4.2018 - 15:00 hod. do neděle 29.4.2018 - dopoledne.
Při spaní v KD s sebou:
- karimatka, spacák, deka, polštářek
- hygienické potřeby
- přezůvky apod.
- baterka
Bohatý program, občerstvení zajištěno (večeře, snídaně a další)
Přihlášky a bližší informace u p. Javůrkové do 22.4.2018