Společenská kronika

V sobotu 21. října se dožívá životního jubilea

60 roků

paní Eva Navrátilová.

Přejeme jí do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

RUBELIT - naturálie

Rubelit, s.r.o. oznamuje, že

ve dnech 19. a 20. 10. 2017 v době 8:00 - 15:00 hod. bude na posklizňové lince v Rožné probíhat výdej obilí za nájmy z pozemků.

Exkurze - kořenová čistírna odpadních vod

Vzhledem k připravovanému projektu 2. etapy opravy kanalizace v naší obci, která by měla být ukončena kořenovou čistírnou odpadních vod, chceme zájemce o způsob fungování tohoto typu čistírny pozvat na exkurzi na podobnou čistírnu v Kotenčicích u Příbrami. Exkurze by se měla uskutečnit v sobotu 28. října od ranních hodin. Způsob dopravy, příp. přesný čas odjezdu bude dohodnut podle počtu účastníků. Prosíme tedy zájemce o exkurzi, aby se hlásili u starosty do středy 18. října.

Agro Zvole - prodej máku

AGRO ZVOLE, a.s.  oznamuje, že prodává  letošní mák . Cena 70,- Kč/kg.

Svoz popelnic

Technické služby oznamují, že

od 1. října bude svoz popelnic probíhat každý týden.

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Bukov podle §15 zákona č.247/93 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR oznamuje:
- hlasování ve volbách se uskuteční
  - dne 20. října 2017 od 14 do 22 hodin
  - dne 21. října 2017 od 8 do 14 hodin
- místem konání voleb v obci je jídelna kulturního domu v Bukově
- oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky

Zájezd do divadla

Svaz žen a OÚ Bukov pořádají zájezd do Městského divadla v Brně na muzikál

DĚSNEJ PÁTEK

(komedie na motivy filmu "Mezi námi děvčaty").

Představení se uskuteční v neděli 5. listopadu 2017 od 19:00 hod.

Plné vstupné - 560 Kč, slevněné 376 Kč.
Přihlášky do 8.10. u paní Javůrkové.

Práce za KD - odpady

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím za kulturním domem žádáme všechny občany, aby tam do odvolání neodkládali žádný nebezpečný, železný nebo rozměrný odpad.

Je možné využívat pouze kontejnery na komunální odpad, bioodpad a plasty.
Děkujeme za pochopení.

Průvod s lampiony

Srdečně zveme všechny na

 

PRŮVOD S LAMPIONY

který se koná v pátek 27.10. 2017. Začátek v 17:00 hod. u kulturního domu.

Občerstvení zajištěno.