Sousedské posezení

Bukov - výletiště u KD, v sobotu 5.8.2017 od 19:00 hod.

Vzhledem k ukončení těch nejnáročnějších zemních prací na inženýrských sítích a postupnému dobíhání finálních "kosmetických" prací na komunikaci zveme - jako poděkování - všechny pracovníky, kteří se o co možná nejhladší průběh zasloužili a strávili v naší obci téměř rok a zároveň za trpělivost i všechny občany naší obce na sousedské posezení.

K tanci a poslechu hrají PIKARDI, občerstvení zajištěno.

Společenská kronika

Ve čtvrtek 27. července se dožívá

83 roků

paní Emilie Lukasová.

Přejeme jí do dalších let pevné zdraví, hodně síly, štěstí a pohody.

Uzavírka obce

Od pondělí 12. června začnou práce na obnově silničních povrchů a úplná uzavírka obce:

1. etapa v úseku od začátku obce směr Mitrov po kulturní dům do 23.7.2017
2. etapa v úseku od kulturního domu po konec odbočku na skládku od 24.7. do 31.8.2017
Vozidlům veřejné linkové osobní dopravy ZDAR a IZS bude umožněn průjezd po celou dobu trvání uzavírky.
Ranní autobus 7:15 bude od 26.6. zastavovat u odbočky na skládku TKO.
Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Přepojování kabelové televize

Oznamujeme všem občanům, že ve směru od Mitrova bude

postupně probíhat přepojování kabelové televize na nové rozvody. Správce naší KTV pan Klusák žádá, aby jej majitelé (uživatelé) nemovitostí buďto vyhledali někde na obci, příp. kontaktovali na tel. č. 777 558 947 kvůli domluvě na termínu a způsobu přepojení v domech.

Pečovatelská služba Dolní Rožínka nabízí

činnosti hrazené dle ceníku služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně (v domácím prostředí, nebo v prostorách budovy DPS)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donášku obědů)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, praní prádla, úklidy)
- doprovody k lékaři, na úřady apod.
- dohled nad dospělou osobou (nad léky, hlídání)
- doprava klientů k lékaři, na vyšetření.
tel.: 566 567 408, 606425900