Rozcestník

Velikost textu:

Vyhledávání úřední deska


Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova: Vyhláška

 1. Vyhláška 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukov
 2. Vyhláška 2/2010 - Požární řád obce
 3. Veřejná vyhláška - katastrální úřad, oznámení o doručení veřejnou vyhláškou
 4. Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení o umístění stavby "Bukov - rozšíření rozvodného vodovodního řadu" a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 5. Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Bukov - rozšíření rozvodného vodovodního řadu"
 6. Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - "Změna využití území "Za kostelem" - chodníky, manipulační plocha a parkové úpravy"
 7. Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
 8. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území Kraví hora
 9. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 10. Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
 11. Návrh opatření obecné povahy
 12. Návrh opatření obecné povahy
 13. Návrh opatření obecné povahy
 14. Vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukov
 15. Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
 16. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ NN Bukov
 17. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ VO Bukov
 18. Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 19. návrh Zprávy o uplaťňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 20. návrh Zprávy o uplaťňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 21. Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
 22. Bukov - rekonstrukce kanalizace a vodovodů
 23. Oznámení - zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 24. Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 25. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 26. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ obnova NNv/NNk, 2. část
 27. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 28. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 29. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - VO Bukov-2. etapa
 30. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 31. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 32. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 33. Veřejná vyhláška - ÚŘ - Bukov, obnova NNv_NNk -2. část
 34. Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
 35. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 36. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 37. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 38. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 39. Volby do zastupitelstva obce
 40. Veřejná vyhláška - povolení kanalizace a KČOV
 41. Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka
 42. Opatření obecné povahy - kůrovec
 43. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 44. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 45. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 46. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
 47. Veřejná_vyhláška_A4ZÚR
 48. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 49. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 50. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 51. Obecně závazná vyhláška obce Bukov č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukov
 52. Opatření obecné povahy
 53. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 54. Opatření obecné povahy
 55. Dražební vyhláška č. 200063
 56. Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 57. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 58. Návrh opatření obecné povahy
 59. Opatření obecné povahy
 60. Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích/
 61. Plán financování obnovy kanalizace pro období 2022-2031
 62. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí_2022
 63. Návrh Závěrečný účet Obce Bukov 2021 včetně auditu
 64. Komunální volby 2022
 65. Komunální volby 2022
 66. Závěrečný účet obce Bukov za rok 2021
 67. Opatření obecné povahy
 68. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bukov v uplynulém období
 69. Kanalizační řád
 70. Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 71. Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Bukov
 72. Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Bukov
 73. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí_2023
 74. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí_2023
 75. Veřejná vyhláška - Vydání změny č.1 ÚP Bukov
 76. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí_2024
 77. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí_2024
 78. Veřejná vyhláška - aktualizace č.10 ZUR Kraje Vysočina
 79. Veřejná vyhláška - aktualizace č.10 ZUR Kraje Vysočina_změna termínuZpět

Obecní úřad Bukov

Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
 

mobil: 723 437 763 (starosta)
telefon: 566 567 711
obec.bukov@tiscali.cz

Úřední hodiny


čtvrtek 18.00 - 19.00

Mapový portál

Mapový portál

Charita

Charita

Ověřená firma

OBEC BUKOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
znak malý
Bukov
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 07.03.2024 v 10:01       Oficiální stránky © 2013       webdesign: Origine