Rozcestník

Velikost textu:

Vyhledávání úřední deska


Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova: Vyhláška

 1. Vyhláška 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukov
 2. Vyhláška 2/2010 - Požární řád obce
 3. Veřejná vyhláška - katastrální úřad, oznámení o doručení veřejnou vyhláškou
 4. Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení o umístění stavby "Bukov - rozšíření rozvodného vodovodního řadu" a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 5. Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Bukov - rozšíření rozvodného vodovodního řadu"
 6. Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - "Změna využití území "Za kostelem" - chodníky, manipulační plocha a parkové úpravy"
 7. Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
 8. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území Kraví hora
 9. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 10. Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
 11. Návrh opatření obecné povahy
 12. Návrh opatření obecné povahy
 13. Vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukov
 14. Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
 15. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ NN Bukov
 16. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ VO Bukov
 17. Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 18. návrh Zprávy o uplaťňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 19. návrh Zprávy o uplaťňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 20. Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
 21. Bukov - rekonstrukce kanalizace a vodovodů
 22. Oznámení - zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 23. Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 24. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 25. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ obnova NNv/NNk, 2. část
 26. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 27. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 28. Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - VO Bukov-2. etapa
 29. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 30. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 31. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 32. Veřejná vyhláška - ÚŘ - Bukov, obnova NNv_NNk -2. část
 33. Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
 34. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 35. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 36. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 37. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 38. Volby do zastupitelstva obce
 39. Veřejná vyhláška - povolení kanalizace a KČOV
 40. Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka
 41. Opatření obecné povahy - kůrovec
 42. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 43. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 44. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 45. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
 46. Veřejná_vyhláška_A4ZÚR
 47. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 48. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 49. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 50. Obecně závazná vyhláška obce Bukov č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukov
 51. Opatření obecné povahy
 52. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 53. Dražební vyhláška č. 200063
 54. Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 55. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
 56. Návrh opatření obecné povahy
 57. Plán financování obnovy kanalizace pro období 2022-2031
 58. Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí_2022
 59. Návrh Závěrečný účet Obce Bukov 2021 včetně auditu
 60. Komunální volby 2022
 61. Komunální volby 2022
 62. Závěrečný účet obce Bukov za rok 2021Zpět

Obecní úřad Bukov

Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
 

mobil: 723 437 763 (starosta)
telefon: 566 567 711
obec.bukov@tiscali.cz

Úřední hodiny

čtvrtek  18.00 - 19.00

Mapový portál

Mapový portál

Charita

Charita

Ověřená firma

OBEC BUKOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
znak malý
Bukov
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 10.04.2022 v 17:05       Oficiální stránky © 2013       webdesign: Origine