Rozcestník

Velikost textu:

Úřední deska


Značka: UZSVM/BZR/1422/2014-BZRM-no
Zveřejnit od: 19.3.2014
Zveřejnit do: 1.3.2022
Oblast: Ostatní
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
 Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě identifikováni
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ a v příloze zprávy.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.
                                                                                                           generální ředitel

 


Připojené dokumenty:
.png alt="ikona" > 187877602_2_LV 183.pdf (PDF 55.63 kB)
ikona 187877602_3_seznam majetku.xls (XLS 31 kB)
ikona 187877602_0_ČJ - UZSVM_BZR_1422_2014-BZRM(1).pdf (PDF 117.53 kB)Zpět

Obecní úřad Bukov

Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
 

mobil: 723 437 763 (starosta)
telefon: 566 567 711
obec.bukov@tiscali.cz

Úřední hodiny


čtvrtek 18.00 - 19.00

Mapový portál

Mapový portál

Charita

Charita

Ověřená firma

OBEC BUKOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
znak malý
Bukov
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 07.03.2024 v 10:01       Oficiální stránky © 2013       webdesign: Origine