Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality


1. ledna 2008

Oprava podlahy kostela

Ve filiálním kostele sv. Jakuba Většího v Bukově byla v uplynulém roce provedena výměna podlahy.

Ve filiálním kostele sv. Jakuba Většího v Bukově byla v uplynulém roce provedena výměna podlahy. Původní cementová dlažba byla z důvodu její neprodyšnosti vzdutá a docházelo k jejímu praskání a pronikání vlhkosti z podlahy do stěn. Po dohodě s Národním památkovým ústavem v Brně bylo provedeno její odstranění, přičemž byla nalezena původní historická podlaha z cihelné dlažby, umístěná asi 10 cm pod cementovou dlažbou. Dále byl odkryt zabetonovaný vstup do hrobky Jana Radešínského – v současné době je hrobka prázdná. Podél obvodových stěn a středem lodě byly provedeny odvětrací kanály, s vyústěním přes litinové rošty do interiéru kostela a přes větrací mřížky do venkovního prostředí. Nová režná ruční cihelná dlažba byla kladena stejným způsobem, jako nalezená historická dlažba. Vstup do hrobky byl obnoven novým vyjímatelným poklopem zakomponovaným do dlažby.

Po obnově podlahy kostela a nové výmalbě byla ještě provedena výměna podlahy lavic, která byla napadena hnilobou. Při této příležitosti byly všechny lavice vyspraveny, byla sjednocena výška podlahy, lavice byly provedeny ve větších rozestupech a doplněny novými klekátky. Do lavic bylo dovedeno a zapojeno elektrické topení. Interiér kostela byl dále doplněn o nový stupínek pod oltář a pod čtecí pult.

Stavební práce prováděla firma Marek-Holý z Rozsoch, truhlářské práce p. Dušan Fiala z Bukova, malování kostela p. Pavel Sedláček z Bystřice, topení do lavic dodala firma KRES – Tábor a elektroinstalace byly provedeny svépomocně místními elektrikáři p. Markem a p. Štěpánkem. Všem zúčastněným Pán Bůh zaplať.

Celková cena všech dodávek a prací činila 499 684 Kč, z čehož Kraj Vysočina přispěl 115 155 Kč a Obec Bukov 278 698 Kč. Z prostředků farnosti a mimořádných darů bylo uhrazeno 105 831 Kč.

 

Obecní úřad Bukov

Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
 

mobil: 723 437 763 (starosta)
telefon: 566 567 711
obec.bukov@tiscali.cz

Úřední hodiny


čtvrtek 18.00 - 19.00

Mapový portál

Mapový portál

Charita

Charita

Ověřená firma

OBEC BUKOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
znak malý
Bukov
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 24.11.2023 v 10:38       Oficiální stránky © 2013       webdesign: Origine