Společenská kronika

Ve středu 21. dubna oslaví životní jubileum 80 roků

pan Zdeněk Musil.

Do dalších let mu přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

Svoz popelnic

Technické služby oznamují, že

od dubna bude v naší obci probíhat svoz popelnic 1x za 14 dní a to v pondělí každý sudý týden.

Místo velikonočního pondělí 5. dubna bude svoz uskutečněn v úterý 6. dubna.

Pečovatelská služba - volné byty

Pečovatelská služba Dolní Rožínka nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením 2 volné byty k pronájmu.

Bližší informace na tel.č. 606 425 900

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Další informace v příloze.
ikona Oznámení o konání sčítání (PDF 442.09 kB)

Testování na protilátky

Oddělení klinické biochemie a hematologie Bystřice n. P. nabízí testování na protilátky COVID-19.
Vyšetření přítomnosti protilátek proti viru je vhodné pro:
• pro ty, kteří chtějí vědět, zda mají protilátky proti onemocnění Covid-19
• pro ty, kteří si chtějí ověřit, že onemocnění Covid-19 již prodělali (jasné příznaky, lehký průběh onemocnění)
Naopak odběr není určen pro pacienty, kteří mají klinické příznaky onemocnění, ti musí kontaktovat svého ošetřujícího
lékaře!
Cena testu: 580,- Kč včetně odběru
Odběry provádíme pondělí a čtvrtek 13:00 - 14:00 hod. Na vyšetření je nutné se objednat - tel. 604 725 502
ikona Vyšetření protilátek (PDF 174.24 kB)
ikona protilátky IgG (PDF 265.78 kB)
Prodělal jsem koronavirus (ODT 16.85 kB)
Vitamín D (ODT 12.76 kB)
 

Optický internet

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet  optické sítě Bukov_Net ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

 Žádáme zájemce o připojení, ať se nahlásí u starosty.