Brigáda - úklid KD

Od pondělí 25.3. od 16:00 hod. bude dle potřeby probíhat generální úklid v KD. Prosíme všechny, kteří si jsou ochotni udělat čas, ať příjdou s úklidem pomoci. Předem děkujeme.

RUBELIT - vepřové půlky

Rubelit, s.r.o. oznamuje, že v pátek 22.3.2019 od 13:00 do 15:00 hod. bude ve

ve Farmářské prodejně v Rožné prodávat vepřové půlky cena 55 Kč/kg.

Objednávky možno volat na telefon
720 516 223, nebo
602 537 211 Jiří Šustal
602 537 212 Ing. Miloš Pátek
do 14:00 hod v úterý 19.3.2019
Vlastníkům pozemků pronajatých společnosti bude započteno nájemné.

Optický internet

V současné době probíhá zkušební provoz optické sítě Bukov_Net

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Od druhé poloviny února je možnost postupného připojování účastníků. Bližší informace podá starosta, u kterého se mohou hlásit i zájemci a zapojení internetu.

Nový dětský lékař na Dolní Rožínce

MUDr. Kroupová, dětská lékařka, zahajuje svoji lékařskou praxi na Dolní Rožínce ve středu 6. 2. 2019, ordinační hodiny: každou středu od 8 do 11 hodin, tel.: Bystřice nad Pernštejnem – 566 688 260, telefonní linka na Dolní Rožínku - 565 399 010

Sběrný dvůr na odpad

Kontejnery na sklo, papír a oděvy byly přesunuty za kulturní dům, na plasty je zbudována nová klec, boxy na kovy a nebezpečný odpad jsou označeny. Plasty je nutné dávat do žlutých pytlů, které jsou k dispozici v prodejně COOP. Kontejner na bioodpad je přístupný z rampy. Železo je možné odvážet do boxu, termín svozu nebezpečného odpadu bude s předstihem oznámen, mimo tento termín se nebezpečný odpad za KD odvážet nesmí. Důrazně žádáme občany, aby odpad řádně třídili a dávali tam, kam patří. Děkujeme za udržování pořádku.
 

Divadelní představení

Ochotníci z Víru si Vás dovolují pozvat na představení

UPOKOJENKYNĚ

které se uskuteční v sobotu 30. března 2019 18:30 hodin v kulturním domě v Bukově.

Upokojenkyně s lehkostí a dávkou černého humoru seznamuje diváka s palčivým problémem současnosti – stářím a všemi jeho strastmi. Anna a Marie, dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů – to je prostředí, ve kterém si milovníci černého humoru přijdou na své.

http://www.virina.cz/