Zasedání zastupitelstva obce 12.9.2019

Starosta obce svolává na čtvrtek 12.9. zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:

- prodej části pozemků 1438/7, 1427/1, 23/2, podíl 23/3

Zasedání se uskuteční v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Domov pro seniory Mitrov

nabízí volná pracovní místa na pozici všeobecné sestry a pracovníka v sociálních službách - pečovatele.

Práce je možná jak na celý, tak na částečný úvazek. Podmínky uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce je možné dohodnout s ředitelem organizace Mgr. Josefem Myslivcem (t.č. 793 371 529) nebo personalistkou Marcelou Horákovou (t.č. 603 707 214). Více informací na www.domovmitrov.cz

Pečovatelská služba Dolní Rožínka

nabízí k pronájmu nebytové prostory o rozloze 71m2

Samostatné  sociální zařízení na chodbě a oddělený vchod. Prostor lze využít jako kanceláře, pro různé služby ( kosmetika, masáže a pod.), nebo jako ordinaci. Více informací o ceně nájmu a možnosti osobní prohlídky s konzultací po telefonické dohodě na tel. 606 425 900

Našla se naušnice

Našla se naušnice. Bližší informace u starosty.

Uzavírka silnice II/389 - Strážek - Jemnice

Z důvodu opravy komunikace bude od 2.9.2019 do 6.10.2019 uzavřen úsek od křižovatky na ŠPICI (včetně) po konec obce Jemnice směr Moravec. Objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu je stanovena přes Radkovičky a Moravec, dále pak Mirošov, Dolní Rožínka.
Strážek – směr Bystřice komunikace kolem OÚ, zpět po Zářečí a kolem tělocvičny. Pozor jednosměrný provoz.
Směr Moravec – po objízdné trase.
Autobusová doprava – Strážek - Moravec je stanovena objížďkou přes Radkovičky a Moravec a zpět do Strážku.  Linky které nejezdí přes Jemnici bez změn.
Příloha – Jízdní řády
ikona L730701_190902_361296 (PDF 71.44 kB)
ikona L840215_190902_361445 (PDF 80.97 kB)
ikona L840304_190902_361446 (PDF 80.84 kB)
ikona L840306_190902_361447 (PDF 86.03 kB)

Petice proti rušení vlakových spojů

Krajský úřad pro Vysočinu v Jihlavě se opět rozhodl zrušit další vlakové spoje mezi Nedvědicí a Novým Městem na Moravě od nového jízdního řádu, to je od 15. 12. 2019, což v důsledku znamená zhoršení, až nemožnost se včas dopravit, žákům a studentům regionu Bystřicka, do škol v Brně, Tišnově, Novém Městě na Moravě.
Proto se na obyvatele mikroregionu Bystřicka a uživatele vlakové dopravy, petiční výbor obrací s prosbou o podporu vlakové dopravy, kterou můžete potvrdit svým podpisem na petiční archy, umístěné v prodejně COOP.
Petice - vlaky (DOCX 16.04 kB)

Kotlíkové dotace

Poslední kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v září.

Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech výzvy, či zkonzultovat svoje konkrétní dotazy mají možnost obrátit se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo své dotazy zaslat na kotliky@kr-vysocina.cz. Rovněž je možné navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou aktuální informace průběžně zveřejňovány
 

16.9.2019 od 16. - 18. hod. proběhne v malém sále KD Bystřice nad Pernštejnem na toto téma informační seminář.

Uzavírka obce Olší

Od 2.9 do 31.10.2019 bude úplná uzavírka silnice II/385 v obci Olší - z důvodu rekonstrukce vodovodu. Objizdná trasa půjde přes Štěpánovice, Borač, Doubravnik, Nedvědici a Sejřek.

ikona situace uzavírky (PDF 3.38 MB)

Optický internet

V současné době probíhá zkušební provoz optické sítě Bukov_Net

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Od druhé poloviny února je možnost postupného připojování účastníků. Bližší informace podá starosta, u kterého se mohou hlásit i zájemci a zapojení internetu.