Výběr poplatků za KTV

Obecní úřad vybírá poplatky za kabelovou televizi na rok 2019 ve výši 240,- Kč na přípojku.

Zároveň budou vydávány známky na popelnice. Žádáme občany, aby nahlásili případné nádoby o objemu 240 l - obdrží jinou známku, než na klasickou popelnici o objemu 110 l.  Po datu 28.2.2019 nebudou nádoby bez platné známky vyváženy. 

JEDNOTA oznamuje

Vedoucí prodejny oznamuje, že

od ledna 2019 bude provedena drobná změna v otevírací době:
Po - 6:30 - 11:30 hod.
Út - 6:30 - 11:30 hod. + 13:30 - 15:30 hod.
St - 6:30 - 12:00 hod.
Čt - 6:30 - 11:30 hod. + 13:30 - 15:30 hod.
Pá - 6:30 - 11:30 hod. + 13:30 - 15:30 hod.
So - 6:30 - 10:00 hod.

 

Od 21. do 27. ledna - ZAVŘENO (dovolená)

MUDr. Tomáš Trávníček

oznamuje, že

ve dnech 10.1. - 19.1.2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené.

Zdraví MUDr Trávníček Tomáš + MUDr Trávníček Ondřej + Trávníčková Marie

Pohyb obyvatelstva v obci Bukov v roce 2018

Stav k 1.1.2018 - 194 osob

Přihlášeno osob   0

Odhlášeno osob   5

Narozeno dětí       6

Úmrtí                      2

Stav k 31.12.2018 - 193 osob

Tříkrálová sbírka - vyhodnocení

Tříkrálová sbírka, která proběhla v naší obci 5. ledna 2019 vynesla celkem 12 950,- Kč

Všechny peníze byly předány zástupcům Charity Česká republika. Obecní úřad, který se na organizování sbírky v obci podílel, děkuje všem občanům za vlídné přijetí koledníků a za štědrost při pomoci lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať.

Nový dětský lékař na Dolní Rožínce

MUDr. Kroupová bude od února 2019 ordinovat v Dolní Rožínce místo MUDr. Dernera. Již od 1. 1. 2019 je možné se k ní přihlásit v ordinaci v Bystřici nad Pernštejnem, telefon: 566 688 260.

Sběrný dvůr na odpad

Kontejnery na sklo, papír a oděvy byly přesunuty za kulturní dům, na plasty je zbudována nová klec, boxy na kovy a nebezpečný odpad jsou označeny. Plasty je nutné dávat do žlutých pytlů, které jsou k dispozici v prodejně COOP. Kontejner na bioodpad je přístupný z rampy. Železo je možné odvážet do boxu, termín svozu nebezpečného odpadu bude s předstihem oznámen, mimo tento termín se nebezpečný odpad za KD odvážet nesmí. Důrazně žádáme občany, aby odpad řádně třídili a dávali tam, kam patří. Děkujeme za udržování pořádku.