MUDr. Tomáš Trávníček

oznamuje, že

ve dnech 5.8. - 9.8. 2019 a 19.8. - 30.8. 2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupovat bude MUDr Ptáček, Poliklinika Bystřice n.P.,

Zdraví MUDr Trávníček Tomáš + MUDr Trávníček Ondřej + Trávníčková Marie

Zasedání zastupitelstva obce 28.6.2019

Starosta obce svolává na pátek 28.6.2019 zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní bod programu:

- výběr zhotovitele na akci "Bukov-kanalizace a rekonstrukce vodovodu"

Zasedání se uskuteční v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Optický internet

V současné době probíhá zkušební provoz optické sítě Bukov_Net

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Od druhé poloviny února je možnost postupného připojování účastníků. Bližší informace podá starosta, u kterého se mohou hlásit i zájemci a zapojení internetu.