MUDr. Tomáš Trávníček

oznamuje, že

ve dnech 27. a 28.12. nebude ordinovat.

31.12. bude ordinovat pouze v Bystřici n.P. v době 7-12 hod.

Děkuji za celoroční spolupráci a přeji všem krásné Vánoce a štastný Nový rok 2019. Zdraví MUDr Trávníček Tomáš + MUDr Trávníček Ondřej + Trávníčková Marie

JEDNOTA oznamuje

Vedoucí prodejny oznamuje, že

v pátek 21.12. budou k odběru objednaní kapři.
 
Prodejní doba o vánocích:
Po 24.12. - 7 - 10 hod.
Út 25. a st. 26. 12. - zavřeno
Čt 27. a pá. 28.12. - 7 - 11 hod.
So 29.12. - zavřeno - pečivo bude přeobjednáno pouze po domluvě
Po 31.12. - 7 - 10 hod.
Út 1.1. - zavřeno
 

MUDr. Derner

oznamuje, že

od 1. ledna 2019 končí provoz ordinace na Dolní Rožínce. Péči o Vaše děti budeme i nadále zajišťovat v Bystřici nad Pernštejnem a v Bobrové. Ordinaci v Bystřici n. P. od 1. ledna 2019 převezme od MUDr. Milady Dernerové MUDr. Terezie Pecinová, se kterou budu spolupracovat. Zdravotní dokumentace vašich dětí bude převedena dle vašeho rozhodnutí do Bystřice n.P. nebo do Bobrové. Informujte nás, kterou ordinaci si zvolíte! Milí rodiče, děkujeme Vám za pochopení změn, které u nás nastanou. Sledujte, prosím, naše webové stránky (www.centrumpediatrie.cz), kde naleznete informace o změnách ordinačních hodin v roce 2019.

 

 

 

 
 

 

Nový dětský lékař na Dolní Rožínce

MUDr. Kroupová bude od února 2019 ordinovat v Dolní Rožínce místo MUDr. Dernera. Již od 1. 1. 2019 je možné se k ní přihlásit v ordinaci v Bystřici nad Pernštejnem, telefon: 566 688 260.

Svoz popelnic

Technické služby oznamují, že

- místo pondělí 24. 12. proběhne svoz popelnic v sobotu 22. prosince

- místo pondělí 31. 12. proběhne svoz popelnic v sobotu 29. prosince

Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018

Starosta obce svolává na úterý 18.12.2018 zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:
- seznámení s hospodařením obce za leden-listopad 2018
- schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2019
- inventury k 31.12.2018
- žádost o dotaci na výmalbu kostela sv. Jakuba v Bukově
Zasedání se uskuteční v 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Sbírka na opravu střechy

V prodejně COOP bude do 24.12. umístěná kasička pro sbírku na opravu střechy RD č.p. 84 (bývalé kanceláře JZD u sýpky) zničené požárem dne 4.12.2018. Předem děkujeme všem spoluobčanům, kteří se do sbírky jakoukoliv částkou zapojí.

Zároveň děkujeme všem členům SDH, kteří se účastnili zásahu při požáru.

Sběrný dvůr na odpad

Kontejnery na sklo, papír a oděvy byly přesunuty za kulturní dům, na plasty je zbudována nová klec, boxy na kovy a nebezpečný odpad jsou označeny. Plasty je nutné dávat do žlutých pytlů, které jsou k dispozici v prodejně COOP. Kontejner na bioodpad je přístupný z rampy. Železo je možné odvážet do boxu, termín svozu nebezpečného odpadu bude s předstihem oznámen, mimo tento termín se nebezpečný odpad za KD odvážet nesmí. Důrazně žádáme občany, aby odpad řádně třídili a dávali tam, kam patří. Děkujeme za udržování pořádku.