Odpady v době nouzového stavu

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE (JPG 886.29 kB)
 
 

Vysílání KTV - přechod na DVB-T2 - důležité

Plánované vypínání stávajícího vysílání DVB-T se odkládá. O nových termínech budeme informováni.
Na rozvodech naší KTV však už je možné nový signál DVB-T2 naladit na 21.(474MHz) a 22.(482MHz) kanále. Je tedy možné vyzkoušet, zda občané mají zařízení, které dokáže signál zpracovat. Pokud ne, tak provozovatel p. Klusák nabízí set top box v ceně -  726,-Kč až 746,-Kč + 99,-Kč HDMI kabel na propojení s TV. Případná montáž (pokud bude více zájemců) - tak cca 200,-Kč. Cena komplet tedy cca 825,-Kč a s montáží cca 1045,-Kč. Zájemci o set top box nahlásit u starosty do neděle 5. dubna.

 

 

Svoz popelnic

Technické služby oznamují, že

od 6. dubna budou popelnice v naší obci svážet 1x za 14 dní a to v sudé týdny.

Prodej nosných kuřic

Firma Svoboda, Lučice - drůbežárna Vadín, Mírovka bude v pátek 3. dubna v 8:50 hod. před prodejnou Jednoty prodávat

NOSNÉ KUŘICE - stáří 15 týdnů, cena 150 Kč/ks, barva červená a černá
 
Možno objednat na tel. 569 489 358, 777 989 857, svoboda.lucice@seznam.cz
 

Speciální stránky HZS

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
  • · Všeobecné informace
  • · Psychosociální pomoc
  • · Mimořádná a krizová opatření
  • · Hygienická opatření
  • · Hasiči a koronavirus
  • · Jak na to? 
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
ikona DoporučeníMZČR (PDF 0.98 MB)

Bavlněné roušky

Obecní úřad ve spolupráci s místními ženami, zajistil první část bavlněných dvouvrstvých roušek, které nabízíme zdarma místním občanům (1 ks/osobu). K dispozici jsou i dětské roušky. Roušek máme zatím dost, další se v rámci možností vyrábějí (čímž děvčatům i dodavateli látky velice děkujeme). K vyzvednutí jsou u starosty. Rouška se může prát a sterilizovat žehlením.

Charita Žďár n.S. - nouzová pomoc

Charita Žďár nabízí v období nouzového stavu bezplatnou pomoc seniorům v naší obci, kteří potřebují pomoci s nákupem potravin a léků.

kontakt - David Filip - 777 755 658, david.filip@zdar.charita.cz

ikona leták Charita - nouzová pomoc (PDF 385.09 kB)

Omezení v Nemocnici Nové Město na Mor.

- od 17. března bude otevřen pouze hlavní vchod
- pacienty a všechny návštěvníky nemocnice žádáme, aby se vybavili rouškou - bez ní nebudou do areálu vpuštěni. Jako alternativa poslouží textilní roušky, šátek, kapesník, látková plena.
- odkládáme plánované operace, preventivní vyšetření, pravidelné kontroly, u kterých to lze. Neodkladné operace, akutní operace a jiná neodkladná vyšetření budou probíhat dále
ikona Nemocnice - omezeni - 17.3. (DOC 27.5 kB)

Úřední hodiny MěÚ Bystřice n.P.

S účinností od 16.3 do 24.3. 2020 jsou stanoveny úřední hodiny MěÚ Bystřice n.P. takto:

Pondělí    8:00 - 11:00 hod

Středa    8:00 - 11:00 hod

Mimo uvedené hodiny bude městský úřad uzavřen. V případě neodkladných záležitostí je možné telefonicky domluvit schůzku s odpovědným úředníkem.

opatreni BRO 13. 3. 2020 po jednani BRO (DOCX 15.41 kB)

ikona opatreni BRO 16. 3. 2020 po jednani BRO (PDF 1.53 MB)

ikona KS ORP Bystrice n P 19 3 2020 zapis (PDF 5.43 MB)

Leták - Jen rouška nestačí (1) (DOCX 14.33 kB)

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Vláda ČR na svém zasedání dne 15. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronviru přijala krizová opatření. Tato opatření jsou vyvěšena na el. úřední desce webových stránek obce.

Návštěvy lékařů je nutno předem konzultovat telefonicky.

Jsou zrušeny veškeré bohoslužby (s výjimkou pohřbů).

NOUZOVÝ STAV

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

ikona NOUZOVY_STAV_12.03.2020 (PDF 43.42 kB)

Sběrný dvůr na odpad

Žádáme občany, aby odpad třídili podle toho, kam patří - tzn. směsný komunální odpad, dávali pouze buď do popelnic, nebo do kontejneru na směsný odpad. Do přístřešku na plast patří pouze samostatný plast v zavázaném žlutém pytli, nebo velkoobjemný samotný plast. Světla od automobilů, kolečkové židle, ani směsný odpad v igelitových taškách do přístřešku na plast nepatří. Zrovna tak elektrospotřebiče nepatří do boxu na kovy. Do kontejneru na bioodpad patří pouze biologicko rozložitelný (kompostovatelný) odpad, který ovšem nepatří do směsného odpadu. Děkujeme za udržování pořádku.
Sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 

Epidemie koronavir

V případě, že bude mít občan podezření na onemocnění koronavirem, je nezbytně nutné zůstat v domácí izolaci, aby nedošlo k rozšíření možné infekce a telefonicky kontaktovat tato pracoviště:
Nemocnice N. Město na M. 566 801 396 (infekční), 566 801 850 (urgent)
KHS Jihlava tel. 567 564 551, 566 650 866
Je doporučeno, aby pacienti, kteří berou dlouhodobě léky, se předzásobili na 3 měsíce dopředu (nejlépe přes mobilní telefon).
Další informace:
ikona leták Covid-19 (PDF 1.66 MB)
ikona priloha_761683206_0_Informace_MPSV (PDF 567.23 kB)
 

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Nový tarif Veřejné dopravy Vysočiny

Od 1. března 2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina. Bližší informace v přílohách, na vývěsce OÚ a na www.verejnadopravavysociny.cz.

ikona Jak se cestuje ve VDV (PDF 331.32 kB)

ikona jízdenka (PDF 159.93 kB)

DOBRODRUŽSTVÍ S KNÍŽKOU - zrušeno

DOBRODRUŽSTVÍ S KNÍŽKOU - zrušeno

V důsledku mimořádných opatření v souvislosti s nákazou koronavirem se akce odsouvá na neurčito.