Prodej nosných kuřic

Firma Svoboda, Lučice - drůbežárna Vadín, Mírovka bude ve středu 10. března v 8:50 hod. před prodejnou Jednoty prodávat

NOSNÉ KUŘICE - stáří 19 týdnů, cena 175 Kč/ks, barva červená a černá
 
Možno objednat na tel. 569 489 358, 777 989 857, svoboda.lucice@seznam.cz
 

Bohoslužby

Ze zdravotních důvodů se do odvolání nebudou konat nedělní bohoslužby v žádném z kostelů ve farnostech Rožná, Zvole, Rozsochy.

Panu faráři tímto přejeme brzké uzdravení.

JEDNOTA oznamuje

Vedoucí prodejny oznamuje, že

- od 1.3. do 5.3. bude ZAVŘENO

- sobota 6.3. - bude OTEVŘENO

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Další informace v příloze.
ikona Oznámení o konání sčítání (PDF 442.09 kB)

Zasedání zastupitelstva obce 25.2.2021

Starosta obce svolává na čtvrtek 25.2.2021 zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:
- zpráva o hospodaření obce za rok 2020
- schválení rozpočtového opatření z prosince 2020
- projednání plánovaných investic a rozpočtu obce na rok 2021
- smlouva na příspěvek SVK - rozšíření vodovodního řadu
Zasedání se uskuteční v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Výběr poplatků za KTV

Obecní úřad vybírá poplatky za kabelovou televizi na rok 2021 ve výši 300,- Kč na přípojku.

Poplatek je možné zaplatit rovněž bezhotovostně na účet 20628751/0100. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno plátce + KTV 2021.
 
Zároveň budou vydávány známky na popelnice. Žádáme občany, aby nahlásili případné nádoby o objemu 240 l - obdrží jinou známku, než na klasickou popelnici o objemu 110 l.  Po datu 28.2.2021 nebudou nádoby bez platné známky vyváženy. 

Testování na protilátky

Oddělení klinické biochemie a hematologie Bystřice n. P. nabízí testování na protilátky COVID-19.
Vyšetření přítomnosti protilátek proti viru je vhodné pro:
• pro ty, kteří chtějí vědět, zda mají protilátky proti onemocnění Covid-19
• pro ty, kteří si chtějí ověřit, že onemocnění Covid-19 již prodělali (jasné příznaky, lehký průběh onemocnění)
Naopak odběr není určen pro pacienty, kteří mají klinické příznaky onemocnění, ti musí kontaktovat svého ošetřujícího
lékaře!
Cena testu: 580,- Kč včetně odběru
Odběry provádíme pondělí a čtvrtek 13:00 - 14:00 hod. Na vyšetření je nutné se objednat - tel. 604 725 502
ikona Vyšetření protilátek (PDF 174.24 kB)
ikona protilátky IgG (PDF 265.78 kB)
Prodělal jsem koronavirus (ODT 16.85 kB)
Vitamín D (ODT 12.76 kB)
 

Optický internet

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet  optické sítě Bukov_Net ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Během druhého týdne v prosinci bude možné připojit zájemce v ulici. Žádáme proto zájemce o připojení, ať se nahlásí u starosty.