Prodej ponožek

V sobotu 6. června se od 9:00 hod. uskuteční v jídelně KD prodej ponožek.

Firma nabízí kvalitní pánské, dámské a dětské ponožky a podkolenky, termoponožky, dětské punčocháče od českého výrobce z Třebíče.

Pálení čarodějnic

V sobotu 6. června od 19. hod.

proběhne Pod sady opožděné PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Všichni jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

MUDr. Milan Lukáš

oznamuje, že

od 1. června bude ordinovat v obvyklých ordinačních hodinách v Dolní Rožínce i v Rožné. I nadále však budou pacienti ošetřováni pouze po předchozím telefonickém objednání na konkrétní čas.

Tel. - Dol. Rožínka 566 567 144, Rožná 605 002 085.

Používání roušek dle aktuálně platných vládních nařízení.

 

Nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje

Do sběrného dvora byla přidána nádoba na sběr použitého kuchyňské oleje od firmy FRITEX s.r.o. Do nádoby lze ukládat pouze použitý kuchyňský olej v řádně uzavřených a čistých PET lahvích.

Děkujeme za udržování pořádku a čistoty.

Sběrný dvůr na odpad

Žádáme občany, aby odpad třídili podle toho, kam patří - tzn. směsný komunální odpad, dávali pouze buď do popelnic, nebo do kontejneru na směsný odpad. Do přístřešku na plast patří pouze samostatný plast v zavázaném žlutém pytli, nebo velkoobjemný samotný plast. Světla od automobilů, kolečkové židle, ani směsný odpad v igelitových taškách do přístřešku na plast nepatří. Zrovna tak elektrospotřebiče nepatří do boxu na kovy. Do kontejneru na bioodpad patří pouze biologicko rozložitelný (kompostovatelný) odpad, který ovšem nepatří do směsného odpadu. Děkujeme za udržování pořádku.
Sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 

Nový tarif Veřejné dopravy Vysočiny

Od 1. března 2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina. Bližší informace v přílohách, na vývěsce OÚ a na www.verejnadopravavysociny.cz.

ikona Jak se cestuje ve VDV (PDF 331.32 kB)

ikona jízdenka (PDF 159.93 kB)