Zasedání ZO 5.12.2019

Starosta obce svolává na čtvrtek 5.12.2019 zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:
- seznámení s hospodařením obce za leden-listopad 2019
- schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2020
- inventury k 31.12.2019
- investiční úvěr z programu lesnicví PGRLF
- smlouva na zajištění dotačního managementu - dotace SFŽP na kanalizaci a ČOV
Zasedání se uskuteční v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Domov pro seniory Mitrov

Do DS Mitrov přijmeme na dohodu o provedení práce pomocného kuchaře pro případ zástupu za pracovní neschopnost, nástup možný od 1.1.2020 nebo dle dohody.
Dále nabízíme volné pracovní místo pracovníka v sociálních službách – pečovatele, nástup dle dohody.
Využít lze částečného či plného pracovního úvazku.
V případě zájmu kontaktujte personalistku pí Horákovou Marcelu t.č. 603 707 214

Fakturace internet

Oznamujeme všem uživatelům obecní optické internetové sítě, že každému uživateli byl přidělen PEVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL, takže počínaje právě rozesílanou fakturou je možné hradit platby trvalým příkazem k úhradě. Další údaje na fakturách.

Sběrný dvůr na odpad

Žádáme občany, aby směsný komunální odpad, dávali pouze buď do popelnic, nebo do kontejneru na směsný odpad. Do přístřešku na plast patří pouze samostatný plast v zavázaném žlutém pytli, nebo velkoobjemný samotný plast. Světla od automobilů, kolečkové židle, ani směsný odpad v igelitových taškách do přístřešku na plast nepatří.  Děkujeme za udržování pořádku.

 

Optický internet

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet  optické sítě Bukov_Net ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Bližší informace podá starosta, u kterého se mohou hlásit i zájemci a zapojení internetu.

Předvánoční zastavení

OÚ Bukov zve všechny občany na

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ,

které se uskuteční v jídelně KD Bukov
v sobotu 30.11.2019 od 14:00 - 17:00 hod.
Program:
- malování keramiky, skla, svícnů...
- výroba adventních věnců - svíčky, popř. drobné ozdoby nutno donést s sebou
Občerstvení zajištěno. Další informace u paní Javůrkové.

Mikulášská besídka

Srdečně zveme na

MIKULÁŠKOU BESÍDKU,

která se koná v sobotu 7. prosince 2019 od 14:00 hod. v sále kulturního domu v Bukově.

Od 18:00 bude před KD probíhat

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Občerstvení je zajištěno.

Zájezd do divadla

Svaz žen a OÚ Bukov pořádají zájezd do Městského divadla v Brně na muzikál

 "MAMMA MIA"

Představení se uskuteční v pátek 17. ledna 2020 od 19:00 hod.

Plné vstupné - 780 Kč, slevněné 523 Kč.
Přihlášky do 2.12.2019 u paní Javůrkové.