Vysílání KTV

Vzhledem ke změnám ve vysílání TV signálu doporučujeme všem provést na svých přijímačích znovu automatické ladění všech programů.

 

Odečty elektroměrů

 V ponděli 18.1.2021 budou  v naší obci probíhat odečty elektroměrů. Z důvodů protiepidemických opatření žádáme občany, kteří mají elektroměry nepřístupné (doma), aby jejich stavy napsali a vylepili na viditelné místo (dveře, vrata), aby nedošlo ke kontaktu s odečítači. 

Děkujeme za pochopení.      

Multifunkční šátky

V rámci zdravotní prevence obecní úřad pořídil pro všechny občany multifunkční šátky. Tyto šátky jsou k vyzvednutí v prodejně COOP.

Pohyb obyvatelstva v obci Bukov v r. 2020

Stav k 1.1.2020 - 192 osoby

Přihlášeno osob    5

Odhlášeno osob    5

Narozeno dětí        3

Úmrtí                      4

Stav k 31.12.2020 - 191 osoba

Finanční úřad - kontatní tel. čísla

Z důvodu protiepidemických opatření nabízí Finanční úřad pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí prostřednictvím tel.č. 566 652 360 a 566 652 373 a to v době

Po, St - 8:00 - 16:30

Út, Čt - 8:00 - 14:30

Pá - 8:00 - 13:30

ve dnech 4.1 - 5.2. 2021

ikona kontaktní tel.č. FÚ Bystřice (PDF 52.11 kB)

Tříkrálová sbírka

Milí občané, aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování.

Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, zašlete finanční příspěvek na
Tříkrálový účet: 66008822/0800,
variabilní symbol: 77706800
nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz
Aktuálně jsme také umístili kasičku, do které můžete přispívat do prodejny COOP.
Děkujeme!

Optický internet

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet  optické sítě Bukov_Net ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Během druhého týdne v prosinci bude možné připojit zájemce v ulici. Žádáme proto zájemce o připojení, ať se nahlásí u starosty.

 

Pošta Dolní Rožínka

oznamuje, že od 1.11.2020 dojde ke změně otevírací doby

Po  9:00 - 11:30   12:30 - 16:30

Út  8:45 - 11:30   12:30 - 15:00

St  9:00 - 11:30   12:30 - 16:30

Čt  8:45 - 11:30   12:30 - 15:00

Pá  8:45 - 11:30   12:30 - 15:00

Prodej brambor

Soukromý zemědělec Pavel Šmerda oznamuje, že

každý pátek od 17:00 - 18:00 hod. bude probíhat na farmě v Bukově prodej konzumních brambor. Možnost výběru - žluté nebo červené.

Cena 8 Kč/kg.

Bližší informace na tel.č. 721 406 777

Rozhodnutí ministra o dotaci

Ministr životního prostředí na základě výzvy a podané žádosti rozhodl o poskytnutí podpory formou dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši

11 272 763,71 Kč

na akci "Jednotná kanalizace a obecní čistírna Bukov", pro příjemce podpory Obec Bukov.

ikona rozhodnutí ministra ŽP (PDF 482.13 kB)

ikona Bukov - plakát A3 (PDF 288.25 kB)