JEDNOTA oznamuje

Vedoucí prodejny oznamuje, že

v sobotu 25. května bude ZAVŘENO (dovolená). Pečivo bude přeobjednáno pouze po domluvě.

Společenská kronika

Ve čtvrtek 16. května se dožívá

82 roků

pan František Jakeš

a v pondělí 20. května oslaví životní jubileum 75 roků

paní Marie Kulková

Do dalších let oběma přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

E.ON - přerušení dodávky el. energie

Z důvodu prací na distribuční soustavě bude v obci Bukov

ve čtvrtek 6.6.2019

od 12:30 do 15:00 hod.

přerušena dodávka elektrické energie

Vypnuta bude celá obec Bukov

Doba konání voleb

Starosta obce Bukov podle §32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:
  1. hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 24. května 2019 od 14 do 22 hodin
dne 25. května 2019 od 8 do 14 hodin
 
  1. místem konání voleb v obci je sál kulturního domu v Bukově
  2. oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky

Optický internet

V současné době probíhá zkušební provoz optické sítě Bukov_Net

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Od druhé poloviny února je možnost postupného připojování účastníků. Bližší informace podá starosta, u kterého se mohou hlásit i zájemci a zapojení internetu.