Vysílání KTV

Ve vysílání KTV byly provedeny následující úpravy:

- TV NOE - lze naladit pouze ve formátu DVBT2

- na místě původního vysílání TV NOE je umístěna stanice Šlágr 2 (Šlágr 1 - zrušeno)

- dále je možno naladit stanici SPORT 2

 

Integrované šetření v zemědělství

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v termínu od 1. září do 26. října 2020 integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020“. Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou). Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů a předání výkazů ČSÚ.

ikona Dopis_obce_IŠZ_6100 (PDF 385.8 kB)ikona ifs2020_plakat (PDF 459.17 kB)

Rozhodnutí ministra o dotaci

Ministr životního prostředí na základě výzvy a podané žádosti rozhodl o poskytnutí podpory formou dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši

11 272 763,71 Kč

na akci "Jednotná kanalizace a obecní čistírna Bukov", pro příjemce podpory Obec Bukov.

ikona rozhodnutí ministra ŽP (PDF 482.13 kB)

ikona Bukov - plakát A3 (PDF 288.25 kB)

Dolní Rožínka - objízdná trasa

Starosta obce Dolní Rožínka oznamuje, že

na objízdnou trasu kolem DRAXMOOR (bývalé sýpky) byla doplněna dodatková tabulka umožňující vjezd občanům mj. i naší obce.

Poplatky za hrobové místo

Obecní úřad Bukov začíná vybírat poplatek za hrobové místo na období r. 2020 - 2029

a to ve výši:

- 300 Kč na jednoduchý hrob

- 600 Kč na dvojhrob.

Poplatek možno zaplatit v červenci - srpnu buďto hotově při úředncích hodinách nebo na účet 20628751/0100. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno a adresu plátce.

MUDr. Milan Lukáš

oznamuje, že

od 1. června bude ordinovat v obvyklých ordinačních hodinách v Dolní Rožínce i v Rožné. I nadále však budou pacienti ošetřováni pouze po předchozím telefonickém objednání na konkrétní čas.

Tel. - Dol. Rožínka 566 567 144, Rožná 605 002 085.

Používání roušek dle aktuálně platných vládních nařízení.

 

Nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje

Do sběrného dvora byla přidána nádoba na sběr použitého kuchyňské oleje od firmy FRITEX s.r.o. Do nádoby lze ukládat pouze použitý kuchyňský olej v řádně uzavřených a čistých PET lahvích.

Děkujeme za udržování pořádku a čistoty.

Optický internet

Účastníkům s již zavedenými optickými vlákny do domu nabízíme optický internet  optické sítě Bukov_Net ve dvou tarifech:

- Klasik - rychlost až 8 Mbps - cena 250 Kč/měsíc

- MAX - rychlost až 30 Mbps - cena 350 Kč/měsíc

Bližší informace podá starosta, u kterého se mohou hlásit i zájemci a zapojení internetu.