Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukov

Zastupitelstvo obce zvolilo:
starostou obce         - Jiřího Vrbku
místostarostou obce - Stanislava Kříže
předsedy jednotlivých výborů:
finanční    - David Humpolík
kontrolní   - Jiří Štěpánek
kulturní     - Markéta Javůrková
pro životní prostředí  - Luboš Elsner
pro sportovní činnost - Martin Kolář
vzhled obce - Petr Štěpánek
odpadové hospodářství - Stanislav Kříž
pro práci s mládeží, prevenci, CO, PO - Karel Vala

Sběrný dvůr na odpad

Kontejnery na sklo, papír a oděvy byly přesunuty za kulturní dům, na plasty je zbudována nová klec, boxy na kovy a nebezpečný odpad jsou označeny. Plasty je nutné dávat do žlutých pytlů, které jsou k dispozici v prodejně COOP. Kontejner na bioodpad je přístupný z rampy. Železo je možné odvážet do boxu, termín svozu nebezpečného odpadu bude s předstihem oznámen, mimo tento termín se nebezpečný odpad za KD odvážet nesmí. Důrazně žádáme občany, aby odpad řádně třídili a dávali tam, kam patří. Děkujeme za udržování pořádku.
 

Předvánoční zastavení

OÚ Bukov zve všechny občany na

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ,

které se uskuteční v jídelně KD Bukov
v sobotu 24.11.2018 od 13:30 - 17:00 hod.
Program:
- malování keramiky, skla, svícnů...
- výroba adventních věnců - svíčky, popř. drobné ozdoby nutno donést s sebou
Občerstvení zajištěno. Další informace u paní Javůrkové.

Mikulášská besídka

Srdečně zveme na

MIKULÁŠKOU BESÍDKU,

která se koná v sobotu 1. prosince 2018 od 14:00 hod. v sále kulturního domu v Bukově.

Od 18:00 bude před KD probíhat

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Občerstvení je zajištěno.