MUDr. Tomáš Trávníček

oznamuje, že

od 30.7. do 4.8. 2018

a od 13.8. do 25.8. 2018

bude mít dovolenou.

Zastupuje MUDr. Ptáček, Poliklinika Bystřice n.P.

Veřejná sbírka pro dětské oddělení

Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. pořádá první veřejnou sbírku ve své historii

Výtěžek sbírky poputuje na vybavení dětského oddělení novoměstské nemocnice, které bude dokončeno na začátku roku 2019. V nové budově dětského pavilonu bude 33 lůžek. Kapacita se oproti stávajícímu dětskému oddělení zvýší o 5 lůžek. V pavilonu budou umístěny všechny odborné ambulance, bude zde vybudováno zázemí pro děti i rodinný doprovod. Více v příloze na webu obce.
ikona tisková zpráva - sbírka nemocnice (DOC 29.5 kB)
plakát sbírka nem NM (JPG 193.91 kB)
 

Zasedání zastupitelstva obce 28.6.2018

Starosta obce svolává na čtvrtek 28.6.2018 zasedání zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:
- GDPR
- dodatek ke smlouvě o dílo - 1. ZPV
- sbírka na vybavení dětského oddělení Nemocnice N. Město
Zasedání se uskuteční v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Sběrný dvůr na odpad

Kontejnery na sklo, papír a oděvy byly přesunuty za kulturní dům, na plasty je zbudována nová klec, boxy na kovy a nebezpečný odpad jsou označeny. Plasty je nutné dávat do žlutých pytlů, které jsou k dispozici v prodejně COOP. Kontejner na bioodpad je přístupný z rampy. Železo je možné odvážet do boxu, termín svozu nebezpečného odpadu bude s předstihem oznámen, mimo tento termín se nebezpečný odpad za KD odvážet nesmí. Důrazně žádáme občany, aby odpad řádně třídili a dávali tam, kam patří. Děkujeme za udržování pořádku.
 

Vysílání ČT Art a D

Programy ČT Art a "D" je možné opět naladit i na starších televizních přístrojích - pouze jsou umístěné na jiných pozicích, než dosud. Doporučujeme automatické přeladění.
Nicméně - vzhledem k tomu, že toto obnovení je pouze dočasné a na nový systém DVB-T2 budou postupně přecházet všechny programy, doporučujeme v případě pořizování nových přístrojů dbát na to, aby příjem DVB-T2 podporovaly.

TJ Baník Dolní Rožínka

TJ Baník Dolní Rožínka zve všechny, co se rádi baví na

Oslavu 60. výročí fotbalu,

která se uskuteční v sobotu 30. června na fotbalovém hřišti.
9:00 - sraz účastníků
10:00 - zahájení
10:15 - sportovní hry pro všechny
14:00 - fotbal. zápas napříč generacemi
16:00 - mezinár. zápas A team DR vs. UKJ Ottenthall
18:00 - představení Rytířů Země zubra (šerm)
Po soumraku promítání amatérského fantasy filmu "Prokletí"